Swissvax.no
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Iron X LS

249,-
På lager

IRON-X sin avanserte pH-balanserte (pH-7) formel bryter trygt ned flyverust og annen forurensing forårsaket av blant annet bremser, tog og byggeindustri. Felles for denne type flyverust er at den finnes overalt på våre veier og at den trenger ned i lakkens porer og danner grobunn for framtidig rust. Det er derfor viktig at denne fjernes og for å sikre at det blir gjort grundig bør du velge et produkt av høy kvalitet, slik som CarPro Iron-X.

Iron-X er trygg å bruke på lakk, plast, krom, glass og aluminiums felger. Iron-X virker ved at den danner en vannløselig formel med jernpartiklene som ligger fanget i lakken og løser opp disse slik at de lar seg skylle vekk. Det gjør til at Iron-X renser lakken i et dypere sjikt enn hva man klarer kun ved vask og claying.

Iron-X er den originale – og stadig markedets beste – syrefrie flyverustfjerner! Den har en duft av sitron og levers i størrelsene 500 ml, 1 liter og 4 liter.

Produktfordeler:

 • Kraftfull avfetting og flyverustfjerner
 • Løser opp innkapslete jernpartikler i lakken
 • Huritgvirkende
 • Sikrer det beste utgangspunkt for videre behandling av bilen
 • Ensures Maximum Performance of Nano coatings

 

CarPro

CarPro


CarPro er en aktiv og innovativ produsent av bilpleie. CarPro jobber stadig med og forbedre og utvide sortimentet sitt. 

For bruk på billakk, felger, glass og plast. 
Trygg – pH nøytral.
Henger lenge på lakken.

FRAMGANGSMÅTE

1. Vask området.
2. Ryst flasken godt.
3. Spray på, vent i 3-5 minutter mens forurensingen farge til purpur-rød. 
4. Gni forsiktig med en fuktig svamp eller vaskehanske. Unngå at det tørker inn i direkte sollys
5. Skyll godt med vann


FORHÅNDSREGLER

Test alltid produktet på et lite synlig sted først.
Bruk alltid beskyttelse for øyer, hud og ansikt.
Jobb alltid på et godt ventilert sted.
Oppbevares kjølig.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

LAST NED SIKKERHETSDATABLAD FOR CARPRO IRON-X
 


FARE 

Kan være etsende for metaller.
Farlig ved svelging.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeskade.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Relaterte produkter

 • Bilde av Black Mamba Nitrilhansker

  Varenr BMNG-M

  Black Mamba har innen bilpleie lenge vært kjent som top-of-the-line, når...

  229,-

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke